Archief

Berichten met tag ‘publieke omroep’

Over toppers en persbeleid

9 november 2010 Rick van Dijk View Comments

Kent u de paragraaf over het persbeleid in het regeerakkoord? Nee? Dat kan kloppen, wat die is er namelijk niet. Zelfs het woord ‘pers’ komt er niet in voor: u komt het alleen tegen in samenstellingen als personen (vooral als ze ongewenst zijn), supersnelwegen (nee, niet de digitale) en toppers (nee, niet Joling c.s.). Het woord ‘media’ is wel in het regeerakkoord te vinden. Er is zelfs een hele paragraaf gewijd aan het mediabeleid. Maar juicht u niet te vroeg: daar wordt alleen het omroepbeleid mee bedoeld en dat staat vooral in het teken van het stapsgewijs verlagen van de uitgaven aan de publieke omroep vanaf 2013.

De toppers 2011

U zult met mij eens zijn dat een mediabeleid hoort te gaan over pers, omroep èn internet. En het liefst in onderlinge samenhang bezien. Recente uitspraken in politiek Den Haag stemmen echter wat dat betreft niet hoopvol. Kamerlid Anouchka van Miltenburg liet weten dat in haar visie omroepen niet meer op internet actief mogen zijn, tenzij het direct is afgeleid is van de hoofdtaak, zoals Uitzending Gemist. Ik zal hier niet de discussie overdoen die op internet is losgebarsten naar aanleiding van dit standpunt *) en ik zal opmerkingen over het Stenen Tijdperk laten voor wat ze zijn, maar het vormt wel een goede opmaat voor een aantal suggesties die mooi kunnen passen in de naar aanleiding van deze discussie door mediaminister Van Bijsterveldt aangekondigde uitwerking van de mediaplannen die in het regeerakkoord zijn opgenomen.

Daar gaan we:

  • maak de publieke omroep en in ieder geval haar internetactiviteiten reclamevrij;
  • laat de publieke omroep haar producten delen, van programmagegevens tot omroepproducties;
  • schaf de barrières af die samenwerking tussen pers en omroep in de weg staan, te beginnen in de regio;
  • laat de publieke omroep zich op internet vooral bezighouden met innovatie en stel de opgedane kennis aan iedereen beschikbaar.

Ik zou daar nog graag aan toe willen voegen: En zolang de publieke omroep nog niet reclamevrij is, laat een deel van de opbrengsten ten goede komen aan de pers. De mediaminister mag jaarlijks 4% van deze opbrengsten in het Stimuleringsfonds voor de pers stoppen. In 2010 was dat 8 miljoen, bedoeld voor innovatie in de pers. En in 2011? Het nettoresultaat van de Ster in 2009 bedroeg 190 miljoen. Dat is dan 7,6 miljoen voor de pers. Een schijntje zult u zeggen, maar toch mooi om de scherpe kantjes van het mediabeleid af te vijlen. Maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat dit bedrag volgend jaar niet voor de pers beschikbaar komt. Wat zou er niet mooier zijn dan dat geld in te zetten voor het faciliteren van samenwerking en het delen van kennis en producten? Daar profiteert iedereen van, brengt meer samenhang in het mediabeleid en maakt minister Van Bijsterveldt wat mij betreft – om in termen van het regeerakkoord te blijven – de topper van het jaar!

*) Zie onder meer de columns van Erwin Blom, Maarten Reijnders, Laurens Verhagen en Ambroos Wiegers.

Nieuwswebsites krijgen omroepbeelden via ANP

14 november 2009 Rick van Dijk View Comments

HILVERSUM – De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil via het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) videobeelden beschikbaar stellen voor nieuwswebsites.

Daarnaast sluit de NPO een nieuw contract met het ANP voor de levering van nieuws.

Beide partijen zijn een nieuw contract overeengekomen, voor een periode van drie jaar. Dit omhelst de dienstverlening van het persbureau aan NOS Nieuws, Studio Sport, de Wereldomroep en alle publieke omroepen.

”Het is goed en prettig dat twee instituten op het gebied van nieuws elkaar weer gevonden hebben. In een veranderend medialandschap blijven we desalniettemin partners”, aldus NOS-mediadirecteur Jan de Jong.

“Ondanks dat de afhankelijkheid van elkaar anders is geworden, zetten we gezamenlijk een stap naar de toekomst toe. Wie weet wat deze samenwerking allemaal nog oplevert.”

Het is nog niet bekend wanneer de omroepbeelden precies beschikbaar komen en onder welke voorwaarden.

Commissie-Brinkman

De commissie-Brinkman onderzocht op verzoek van Plasterk mogelijkheden om dagbladen in Nederland te ondersteunen.

Een van de opties is om omroepbeelden beschikbaar te stellen voor kranten, aangezien die in slechte economische omstandigheden moeite hebben om fors te investeren in internet.

De NPO en het ANP kondigden vrijdag aan dat het persbureau een centrale rol kan spelen bij het verspreiden van videonieuws om op deze manier publieke omroepen en dagbladen nauwer te laten samenwerken, zoals minister Ronald Plasterk (Media) wenst.

Verstrekken

De publieke omroep verklaarde zich al eerder bereid om nieuwsbeelden onder voorwaarden te verstrekken aan met name kranten.

”De omroepen kunnen een dagelijkse stroom van onafhankelijk en betrouwbaar videonieuws aanbieden en zo de journalistieke kwaliteit van het internet vergroten”, zegt bestuursvoorzitter Henk Hagoort van de NPO over de toekomstige samenwerking met het ANP.

Volgens Luc van Gompel, algemeen directeur van het ANP, is het persbureau een logische partner in dit proces. ”Het ANP heeft traditioneel de rol van verkeersknooppunt voor de Nederlandse media. Deze samenwerking heeft voordelen voor alle betrokkenen.”

Het ANP levert van oudsher tekst, foto’s en radioberichten aan de media en investeerde de afgelopen jaren fors in video.

© ANP

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes