Archief

Archief voor september 2011

Data have to be free

8 september 2011 Rick van Dijk View Comments

Data have to be freeGeld verdienen met nieuws op internet. Kent u dat probleem? Het blijft een van de grootste uitdagingen voor uitgevers en het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft daarom verdienmodellen tot een van de centrale thema’s rond innovatie in de pers gebombardeerd. Onderzoekers zeggen: ja het kan! Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Immers, ’information wants to be free’ en misschien is er wel helemaal geen verdienmodel, opperde laatst prof. Jay Rosen, en moeten we -in een samenleving waarin journalistiek beschouwd wordt als een belangrijk basisingredient voor een goede werking van de democratie- toe naar een vorm van publieke nieuwsvoorziening.

Verantwoordelijkheid overheid
Los van de vraag of dat een haalbare kaart is, kan een overheid die het belang van journalistiek onderschrijft ook nog op een andere manier een steentje bijdragen. De Nederlandse overheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau beschikken over schatten aan gegevens die niet altijd even goed toegankelijk zijn voor burgers of journalisten. Een voorbeeld hiervan zijn de inspectierapporten van horecabedrijven. Zogenaamde datajournalisten doen, al dan niet geholpen door WOB-procedures, dappere pogingen om op basis van deze overheidsdata zinvolle informatie te genereren. Het Stimuleringsfonds kan daarbij helpen door datajournalistieke projecten financieel te ondersteunen (ja, ook datajournalistiek is een van de thema’s op het gebied van persinnovatie), maar eigenlijk begint de verantwoordelijkheid van de overheid al eerder. Namelijk door actief databestanden te publiceren op internet en het aan anderen (uitgevers, journalisten, burgers, techneuten) over te laten er mooie dingen mee te doen.* Want misschien is het zo dat ’information wants to be free’; het uitgangspunt voor de overheid zou in ieder geval moeten zijn dat ’data have to be free’.

* In de VS is daarvoor data.gov in het leven geroepen. Vergelijkt u dat maar eens met data.overheid.nl.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes