Archief

Archief voor november 2010

Over toppers en persbeleid

9 november 2010 Rick van Dijk View Comments

Kent u de paragraaf over het persbeleid in het regeerakkoord? Nee? Dat kan kloppen, wat die is er namelijk niet. Zelfs het woord ‘pers’ komt er niet in voor: u komt het alleen tegen in samenstellingen als personen (vooral als ze ongewenst zijn), supersnelwegen (nee, niet de digitale) en toppers (nee, niet Joling c.s.). Het woord ‘media’ is wel in het regeerakkoord te vinden. Er is zelfs een hele paragraaf gewijd aan het mediabeleid. Maar juicht u niet te vroeg: daar wordt alleen het omroepbeleid mee bedoeld en dat staat vooral in het teken van het stapsgewijs verlagen van de uitgaven aan de publieke omroep vanaf 2013.

De toppers 2011

U zult met mij eens zijn dat een mediabeleid hoort te gaan over pers, omroep èn internet. En het liefst in onderlinge samenhang bezien. Recente uitspraken in politiek Den Haag stemmen echter wat dat betreft niet hoopvol. Kamerlid Anouchka van Miltenburg liet weten dat in haar visie omroepen niet meer op internet actief mogen zijn, tenzij het direct is afgeleid is van de hoofdtaak, zoals Uitzending Gemist. Ik zal hier niet de discussie overdoen die op internet is losgebarsten naar aanleiding van dit standpunt *) en ik zal opmerkingen over het Stenen Tijdperk laten voor wat ze zijn, maar het vormt wel een goede opmaat voor een aantal suggesties die mooi kunnen passen in de naar aanleiding van deze discussie door mediaminister Van Bijsterveldt aangekondigde uitwerking van de mediaplannen die in het regeerakkoord zijn opgenomen.

Daar gaan we:

  • maak de publieke omroep en in ieder geval haar internetactiviteiten reclamevrij;
  • laat de publieke omroep haar producten delen, van programmagegevens tot omroepproducties;
  • schaf de barrières af die samenwerking tussen pers en omroep in de weg staan, te beginnen in de regio;
  • laat de publieke omroep zich op internet vooral bezighouden met innovatie en stel de opgedane kennis aan iedereen beschikbaar.

Ik zou daar nog graag aan toe willen voegen: En zolang de publieke omroep nog niet reclamevrij is, laat een deel van de opbrengsten ten goede komen aan de pers. De mediaminister mag jaarlijks 4% van deze opbrengsten in het Stimuleringsfonds voor de pers stoppen. In 2010 was dat 8 miljoen, bedoeld voor innovatie in de pers. En in 2011? Het nettoresultaat van de Ster in 2009 bedroeg 190 miljoen. Dat is dan 7,6 miljoen voor de pers. Een schijntje zult u zeggen, maar toch mooi om de scherpe kantjes van het mediabeleid af te vijlen. Maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat dit bedrag volgend jaar niet voor de pers beschikbaar komt. Wat zou er niet mooier zijn dan dat geld in te zetten voor het faciliteren van samenwerking en het delen van kennis en producten? Daar profiteert iedereen van, brengt meer samenhang in het mediabeleid en maakt minister Van Bijsterveldt wat mij betreft – om in termen van het regeerakkoord te blijven – de topper van het jaar!

*) Zie onder meer de columns van Erwin Blom, Maarten Reijnders, Laurens Verhagen en Ambroos Wiegers.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes